Gửi tin nhắn
Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd.
Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd.
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ >

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng
Liên lạc
Liên lạc: Ms. Abby Zou
Số fax: 86-755-8996-0061
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi
Giấy chứng nhận
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:ISO9001:2015
Con số:CN14/30351
Ngày phát hành:2020-3-8
Ngày hết hạn:2023-3-7
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:Halogen
Con số:CANEC2010676403
Ngày phát hành:2020-06-14
Ngày hết hạn:2021-6-14
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:HBCDD
Con số:CANEC20 10676409
Ngày phát hành:2020-06-29
Ngày hết hạn:2021-6-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:PAHS
Con số:CANEC20 10676407
Ngày phát hành:2020-7-29
Ngày hết hạn:2021-7-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:PFOA
Con số:CANEC2010676405
Ngày phát hành:2020-7-29
Ngày hết hạn:2021-7-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:RoHS
Con số:CANEC2010676401
Ngày phát hành:2020-06-29
Ngày hết hạn:2021-07-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:SVHC
Con số:CANEC2010676411
Ngày phát hành:2020-06-29
Ngày hết hạn:2021-06-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. chứng nhận
Standard|t:US CALIFORNIA PROPOSITION 65
Con số:CANEC2012839001
Ngày phát hành:2020-08-04
Ngày hết hạn:2021-08-04
Hồ sơ QC

                        Kiểm soát chất lượng

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 4

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 5