Gửi tin nhắn
Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd.
Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd.
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ >

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng
Liên lạc
Liên lạc: Ms. Tina Chen
Số fax: 86-755-8996-0061
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi
Certificates
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:ISO9001:2015
Number:CN14/30351
Issue Date:2020-3-8
Expiry Date:2023-3-7
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:Halogen
Number:CANEC2010676403
Issue Date:2020-06-14
Expiry Date:2021-6-14
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:HBCDD
Number:CANEC20 10676409
Issue Date:2020-06-29
Expiry Date:2021-6-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:PAHS
Number:CANEC20 10676407
Issue Date:2020-7-29
Expiry Date:2021-7-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:PFOA
Number:CANEC2010676405
Issue Date:2020-7-29
Expiry Date:2021-7-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:RoHS
Number:CANEC2010676401
Issue Date:2020-06-29
Expiry Date:2021-07-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:SVHC
Number:CANEC2010676411
Issue Date:2020-06-29
Expiry Date:2021-06-29
Trung Quốc Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. certifications
Standard|t:US CALIFORNIA PROPOSITION 65
Number:CANEC2012839001
Issue Date:2020-08-04
Expiry Date:2021-08-04
QC Profile

                        Kiểm soát chất lượng

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 4

Shenzhen Tunsing Plastic Products Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 5